Board
Home | Board | สมัครสมาชิก | ค้นหา


ประกาศข่าวจากฝ่ายเภสัชกรรม : .


Board : คุยกันเรื่องยา : ทำอย่างไร ให้มันไม่ผอมลง กลัวโทรม
()
New Topic Post Reply
ผู้ส่ง ข้อความ
zomzzom@hotmail.com
Level: Guest
IP: Logged


icon ทำอย่างไร ให้มันไม่ผอมลง กลัวโทรม

กินไดแอนแล้วอ้วนขึ้น ถ้าหยุดกินเห็นว่ามันจะผอมลง ทำอย่างไร ให้มันไม่ผอมลง คะกลัวว่าจะโทรมไปอย่างทันทีทันใดเมื่อหยุดกิน

06/03/2004 at 15:19
Board : คุยกันเรื่องยา : ทำอย่างไร ให้มันไม่ผอมลง กลัวโทรม New Topic Post ReplyLogin -- ชื่อ username: รหัสผ่าน: หรือหากท่านลืมรหัสผ่าน